Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Zákonný zástupce

Běžně rodič nezletilého dítěte, ale i další osoby, které mají právo jednat ve jménu a v zájmu jiné osoby, která z určitých důvodů nemůže jednat sama za sebe (není způsobilá k právním úkonům).

Zákonný zástupce je osoba, která je plně pověřená rozhodovat za jinou osobu. Každý, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, může zvolit svého zákonného zástupce, který za něho bude v určitých věcech rozhodovat. Takové důvody mohou být skutečně jakékoliv, ale nejčastěji se jedná o věk. Jelikož osoba mladší 18 let sice již vlastní občanský průkaz, ale v mnoha ohledech ještě nemá rozhodovací právo. Proto může zvolit svého zákonného zástupce, který za ni bude rozhodovat. Zákonný zástupce musí věku 18 let dosáhnout, jinak nemůže za danou osobu v žádné věci rozhodovat. Právě v těchto případech, kdy se jedná o mladou osobu, jsou zákonní zástupci právě oba rodičové takové osoby. V mnoha případech, kdy dítě své rodiče nemá, může soud rozhodnout o tom, že se zákonným zástupcem stane jiná osoba, která ani nemusí být s nezletilou osobou v jakémkoliv příbuzenském poměru. Toto jsou však již dosti specifické případy.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned