Nejlevnější povinné ručení

s nabídkou všech pojišťoven v ČR

  • Naše průměrná úspora je více než 1 700 Kč
  • Porovnání stovek nabídek, které běžně nenajdete

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!

Pojistné

Obnos, který platíte pojišťovně za sjednané pojištění.

Mluvíme-li o pojistném, máme na mysli přesně určenou částku, kterou je nutné platit po celou dobu platnosti naší pojistné smlouvy. Každé pojistné, tedy jeho přesná výše je vždy pevně určena pojistnou smlouvou. To se může během této doby samozřejmě měnit, v závislosti na hodnotě majetku a zvyšování nebo snižování pojistné částky. Samotné pojistné potom můžeme platit v mnoha různých intervalech, z nichž nejčastější je čtvrtletní, půlroční, nebo roční frekvence. Tato volba většinou závisí zcela na nás, a je samozřejmostí, že ji můžeme v průběhu pojistné smlouvy měnit dle našich možností. Pojistné by mělo být placeno v určených termínech, jinak může dojít nejenom k naúčtování penále, ale také v případě jeho neplacení může přijít na řadu ukončení pojistné smlouvy. V případě povinného ručení to může mít nedozírné následky. Myslíme tím především nutnost veškerou škodu v případě nehody uhradit ze svého.

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!