Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Nahodilá událost

Jedná se o události, které mohou vést ke vzniku povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění. Právě proto, že se podobné věci mohou stát, se necháváme pojistit. Může jít například o nahodilou událost, když nám povodeň zničí vozidlo, proti čemuž nás ochrání havarijní pojištění, případně připojištění k povinnému ručení.

Jedná se o jakousi formulaci, kterou najdeme především v pojistných smlouvách, například na povinném ručení. V běžné mluvě se s ní totiž málokdy setkáme. Právě formulka nahodilá událost specifikuje či označuje takovou skutečnost, která se může, nebo naopak nemusí stát. Mluvíme-li o povinném ručení, může se jednat například o způsobenou nehodu. Pokud jsou všechny podmínky nahodilé události splněny, začne se jednat již o pojistnou událost a může se začít s jejím řešením. Ačkoliv se to může zdát relativně složité, většinou se pojmem nahodilá událost označují ty možnosti, na které se daná smlouva vztahuje. Příkladem může být havarijní pojištění, kde nahodilou událostí může být nehoda či odcizení vozidla, ale nikoliv například přírodní živel, jako jsou kroupy. Při sepisování nových smluv byste tedy této části měli věnovat zvýšenou pozornost, aby pojistka případnou událost, kterou chcete pojistit, skutečně kryla.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned