Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Spoluúčast

Spoluúčast představuje částku, kterou se musí na pojistném plnění účastnit pojistník. Výše spoluúčasti je buď fixní, nebo procentuální (podle výše pojistného plnění), ale často jde i o obojí zároveň.

Příklad: Při havárii vozidla se škodou 200 000 Kč je z havarijního pojištění se spoluúčastí 10 tisíc/procent zaplaceno pojistníkovi pouze 180 000 Kč, protože spoluúčast je 20 000 Kč. Při stejném pojištění ale škodě 15 tisíc korun dostane pojištěný pouze 5 000 Kč, protože spoluúčast nikdy neklesne pod 10 tisíc.

Mluvíme-li o spoluúčasti, máme na mysli buď přesně uvedenou částku ve smlouvě, popřípadě procentuelní podíl, který platí zájemce v případě pojistné události. Pokud by se jednalo o první možnost, kdy je spoluúčast uvedena formou pevné částky, je tato částka vždy odečtena v případě způsobené škody. Pokud škoda tuto částku nepřesáhne, pojišťovna zájemci nic nehradí a ten si tak musí vše zaplatit zcela sám. Pokud by však byla spoluúčast vyjádřena v procentech, je z celkové částky právě toto procento povinen zaplatit sám zájemce – tedy samotná částka k vyplacení je právě o tuto spoluúčast ponížena. Výše spoluúčasti je vždy dohodnuta v konkrétní smlouvě. Existují jak smlouvy s velkou spoluúčastí, tak se spoluúčastí malou, až nulovou. Vždy záleží na konkrétní domluvě. Obecně však platí, že čím větší je sjednaná spoluúčast, tím je nižší samotná platba pojistného. Samozřejmě to ale není takzvaně vytesáno do kamene a můžete se setkat i s ostatními případy.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned