Nejlevnější povinné ručení

s nabídkou všech pojišťoven v ČR

  • Naše průměrná úspora je více než 1 700 Kč
  • Porovnání stovek nabídek, které běžně nenajdete

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!
+ získáte 100 Kč na nákup v

Pojistné období

Pojistné období představuje časový úsek, na který je pojištění sjednané. I u pojištění sjednaných na dobu neurčitou je to nejčastěji jeden rok. Pojistné období představuje také dobu, za kterou platíme pojistné, byť může být pojistné období rok a frekvence placení vyšší (tedy i u čtvrtletní frekvence je pojistné období rok).

Jedná se o časové období, po které je platná pojistná smlouva. To může být samozřejmě pevně ohraničeno, jak samotným počátkem, tak i koncem, kdy pojistná smlouva automaticky zanikne. Existuje však i řada smluv, které pevný konec nemají a jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Jedním z příkladů tak může být smlouva na povinné ručení, která často nabývá platnosti v den podepsání, a pojistné období trvá do té doby, než je pojišťovnou či pojistníkem vypověděna. V obou případech je však nutné na to druhou stranu s dostatečným předstihem upozornit. Nejde tedy například přestat platit smluvené pojistné a doufat, že se smlouva sama od sebe zruší. Pokud chceme pojistnou smlouvu uzavřít pouze na určité období, je nutné si pojistné období přesně ohraničit daty přímo ve smlouvě. Pokud se tak nestane, je třeba smlouvu vypovědět, samozřejmě v určité lhůtě, která je v jejích podmínkách taktéž uvedena.

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!
+ získáte 100 Kč na nákup v