Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Oprávněná osoba

Osoba, které při pojistné události vznikne nárok na plnění z pojištění. Nejčastěji jde o pojištěného, ale může jí být i obmyšlená osoba.

Pokud bychom tento termín měli shrnout jednou větou, tak se jedná o osobu, která má nárok na pojistné plnění, pokud pojistník zemře. Celá problematika je však o něco složitější. Kromě toho, že oprávněnou osobou nemusí být pouze fyzická osoba, ale také právnická, je možné tuto osobu přesně určit. Pokud na tom trváme, je nutné oprávněnou osobu uvést přímo při uzavírání smlouvy o povinném ručení. V případě naší smrti tak bude kontaktována právě tato osoba, která částku za poškozené vozidlo získá. Pokud však žádná taková ve smlouvě uvedena není, postupuje se podobně, jako je tomu v případě dědického řízení. Celou tuto problematiku upravuje § 817 Občanského zákoníku, kde je přesně a konkrétně popsáno, kdo se může oprávněnou osobou stát, pokud není ve smlouvě přímo uvedeno jinak. Samozřejmostí je možnost určit i více osob podle jednotlivých priorit. Ty tak budou mít nárok peníze z pojistného plnění získat.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned