Nejlevnější povinné ručení

s nabídkou všech pojišťoven v ČR

  • Naše průměrná úspora je více než 1 700 Kč
  • Porovnání stovek nabídek, které běžně nenajdete

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!

Poškozený

Osoba, které někdo způsobil škodu. Nejčastěji se jedná o osobu, které je poté z povinného ručení viníka placena škoda.

Se slovem poškozený se můžeme setkávat denně. Nejčastěji je toto slovo spojováno s různými trestnými činy. My se však zaměříme na oblast pojišťovnictví, kde se tímto slovem nazývá každý, komu byla způsobena škoda. Uzavřeme-li povinné ručení a způsobíme dopravní nehodu, je poškozený právě ten, do kterého jsme nabourali. V tom případě má právě on nárok na zaplacení škody z této pojistné události. Tu mu proplatí právě naše pojišťovna. Do role poškozeného se může velmi jednoduše dostat každý z nás, stačí jenom, abychom byli součástí dopravní nehody, kterou někdo způsobil. Tento se poté dále nazývá jako viník. Poškozený má v souvislosti s dopravní nehodou řadu práv, která se většinou týkají samozřejmě financí. Může to být nejenom zaplacení škody, ale například i ušlého zisku, v případě že se jedná o podnikatele, který nemohl v důsledku nehody vykonávat či dokončit svou činnost nebo samotnou zakázku.

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!