Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Pojistné nebezpečí

Jedná se o konkrétní situace, při kterých může dojít k pojistné události. U každého pojištění jsou pojistná nebezpečí jiná.

Pokud bychom chtěli naprosto přesně definovat pojem pojistné nebezpečí, bylo by třeba nahlédnout do příslušného zákona. Ten přesně říká, že pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události. Pokud si však tento výklad blíže rozebereme, bude se jednat o soupis různých příčin, které mohou způsobit pojistnou událost, tedy škodu. Máme-li uzavřeno povinné ručení či havarijní pojištění, je pojistné nebezpečí například dopravní nehoda. Právě při ní, tedy v jejím okamžiku vzniká pojistná událost, která musí být dále likvidována. Často je pojistné nebezpečí přesně definováno v pojistných smlouvách, aby se přesně určilo, na jaké škody se pojistné vztahuje, a na které už nikoliv. Právě na tom následně záleží i to, zda pojistník bude mít skutečně nárok na výplatu škody z jeho uzavřeného pojištění, nebo nikoliv. Každá škoda a její příčina je však velmi často posuzována také individuálně.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned