Nejlevnější povinné ručení

s nabídkou všech pojišťoven v ČR

  • Naše průměrná úspora je více než 1 700 Kč
  • Porovnání stovek nabídek, které běžně nenajdete

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů sdružuje všechny pojišťovny, které u nás nabízejí povinné ručení. Mimo jiné se stará i o Garanční fond a o to, aby do něj všichni (i majitelé nepojištěných vozidel nevyřazených z evidence) řádně přispívali.

Mluvíme-li o České kanceláři pojistitelů, máme na mysli instituci, která byla zřízena zákonem, a jejími členy jsou všechny pojišťovny, které mají sídlo na našem území. Jejím hlavním cílem je však vybírat zákonný příspěvek nepojištěných. Tedy pravidelnou platbu od těch, jejichž vozidlo je provozováno, ale nemá uzavřeno žádné povinné ručení. Právě z tohoto příspěvku je poté hrazena případné škoda, kterou majitel s vozem způsobí. Nutno však podotknout, že tento pravidelný příspěvek je mnohem vyšší, než kolik by stálo povinné ručení u jakékoliv pojišťovny. Příspěvek je vypočítáván za každý den prodlení a dlouhodobé neplacení nebo neuzavření povinného ručení a může do budoucna znamenat velké finanční problémy. Zároveň poskytuje Česká kancelář pojistitelů i pomoc poškozeným při dopravní nehodě tím, jakým způsobem by případnou škodu měli co nejlépe a nejefektivněji vymáhat po tom, kdo nehodu způsobil.

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!