Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Obmyšlená osoba

Pojem zejména z životního pojištění, kde se stanovuje osoba, nebo osoby, které v případě smrti pojištěného obdrží pojistné plnění.

Obmyšlená, nebo jinými slovy oprávněná osoba je ta, která má z nějakého důvodu právo na výplatu pojistné částky, tedy právo na pojistné plnění. Nejčastějšími důvody, kdy má nárok obmyšlená osoba, je smrt pojištěného. Vzhledem k tomu, že se obmyšlenou osobou může stát i právnická osoba, tedy firma, například společnost s ručením omezeným, lze takovou osobu uvést do smlouvy. Není to však vždy nutné, a pokud k tomu nedojde, stane se automaticky obmyšlenou osobou rodinný příslušník, tedy manžel či manželka, popřípadě děti zemřelého. Pokud tedy i vy uzavíráte povinné ručení a chcete v případě smrti jmenovat konkrétní osobu, která s vámi například není nijak spřízněna, je vhodné tuto osobu uvést již při sepisování samotné pojistné smlouvy. Jedině tak bude mít na pojistné plnění nárok. V opačných případech se rozhoduje podle § 817 Občanského zákoníku, který tyto případy zvlášť upravuje.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned