Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Pojistná smlouva

Jde o běžnou smlouvu (o finanční službě), ve které jsou stanovena pravidla, za kterých pojišťovna (za úplatu a při dodržení též psaných pravidel) poskytuje pojistné plnění.

Jedná se o ten nejdůležitější dokument, který je uzavřen mezi pojišťovnou a zájemcem, tedy mezi pojistitelem a pojistníkem. Každá pojistná smlouva obsahuje několik důležitých částí, které jsou přesně vymezeny. Upravují například rozsah daného pojištění, tedy na co se vztahuje a na co již ne. Stejně tak určuje i pojistné částky, tedy jaká maximální částka bude v případě pojistné události proplacena. Každá pojistná smlouva má i řadu dalších náležitostí, které upravují například její platnost či výši pojistného, která musí být pravidelně hrazena. Pokud plánujete uzavřít například povinné ručení, uzavření pojistné smlouvy se rozhodně nevyhnete. Ať už dáte přednost renomovaným společnostem, nebo budete volit menší pojišťovny, vždy je dobré si věci, kterým nerozumíte, přesně ujasnit. To platí především v rozsahu plnění, tedy na co dané pojistka vztahuje a na co již nikoliv. Jedině tak budete mít pojištěno přesně to, co chcete.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned