Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Následné pojistné

Následným pojištěním je myšleno každé pojistné kromě prvního. Zpravidla jde tedy o pojistné na druhý, třetí a každý následující rok pojištění, ale podle frekvence placení může jít i o čtyři platby do roka (u čtvrtletní frekvence).

Označujeme-li něco souslovím následné pojistné, máme na mysli druhou, popřípadě další splátku našeho pojistného. Pro lepší představu si tento pojem můžeme vysvětlit na příkladu. Uzavřeme povinné ručení s tím, že platit budeme čtvrtletně. První platbu tedy provedeme po uzavření této smlouvy. Jakmile uplynou tři měsíce, čeká nás platba další. A právě ta se nazývá následné pojistné. To není nijak limitováno četností plateb. Pokud platíme jednou za rok, následným pojistným se rozumí platba za další kalendářní rok. Problém může nastat v případě, že následné pojištění není uhrazeno. V takových případech může velice často dojít k tomu, že si pojišťovna bude nárokovat úrok z prodlení. Delším neplacením se potom vystavujeme tomu riziku, že může být naše povinné ručení k určitému dni zrušeno a náš vůz se stane zcela nepojištěným, což může mít v případě nehody fatální následky, minimálně po finanční stránce.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned