Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Pojistník

Osoba, která sjednala pojištění s pojišťovnou. Takzvaný majitel smlouvy. Může jít o samotného pojištěného, nebo o rodiče, který platí svému dítěti pojištění, přičemž pojištěným je samotné dítě.

Pokud se používá pojem pojistník, mluví se o osobě, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu. Může se jednat jak o fyzickou osobu, tak například i o osobu právnickou, tedy obvykle společnost s ručením omezením či akciovou společnost. Pojistník má samozřejmě řadu povinností, které s danou smlouvou souvisejí. Tím hlavním je pravidelné placení domluveného pojistného, aby mohla být v případě pojistné události vyplacena pojistná částka. Pokud toto pojistník nedodržuje, může samozřejmě dojít nejenom k naúčtování penále, ale i k ukončení dané smlouvy. S tím je samozřejmě každý pojistník při podpisu smlouvy seznámen, a pokud i vy v budoucnu plánujete uzavřít povinné ručení či havarijní pojištění, rozhodně byste si své povinnosti uvedené ve smlouvě měli důkladně přečíst a seznámit se s nimi. Předejdete tak především různým neshodám a problémům, které mohou nastat především při řešení pojistných událostí.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned