Nejlevnější povinné ručení

s nabídkou všech pojišťoven v ČR

  • Naše průměrná úspora je více než 1 700 Kč
  • Porovnání stovek nabídek, které běžně nenajdete

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!

Pojistník

Osoba, která sjednala pojištění s pojišťovnou. Takzvaný majitel smlouvy. Může jít o samotného pojištěného, nebo o rodiče, který platí svému dítěti pojištění, přičemž pojištěným je samotné dítě.

Pokud se používá pojem pojistník, mluví se o osobě, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu. Může se jednat jak o fyzickou osobu, tak například i o osobu právnickou, tedy obvykle společnost s ručením omezením či akciovou společnost. Pojistník má samozřejmě řadu povinností, které s danou smlouvou souvisejí. Tím hlavním je pravidelné placení domluveného pojistného, aby mohla být v případě pojistné události vyplacena pojistná částka. Pokud toto pojistník nedodržuje, může samozřejmě dojít nejenom k naúčtování penále, ale i k ukončení dané smlouvy. S tím je samozřejmě každý pojistník při podpisu smlouvy seznámen, a pokud i vy v budoucnu plánujete uzavřít povinné ručení či havarijní pojištění, rozhodně byste si své povinnosti uvedené ve smlouvě měli důkladně přečíst a seznámit se s nimi. Předejdete tak především různým neshodám a problémům, které mohou nastat především při řešení pojistných událostí.

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!