Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Likvidace pojistné události

Jde o proces, ve kterém je pojistná událost řešena. Pojišťovna si nejprve zjistí, jestli máte na plnění nárok, nebo nikoliv a poté vypočítá pojistné plnění. Vše končí vyplacením pojistného plnění oprávněné osobě.

Jedná se o soubor několika činností, které jsou spojeny s určitou pojistnou událostí, která je pojišťovně nahlášena. Samotná lhůta, do kdy musí být likvidace pojistné události ukončena, jsou 3 měsíce. Pokud se tedy stanete obětí nehody, následuje oznámení této skutečnosti na pojišťovnu viníka. Tím tato pojišťovna spustí nejprve samotné šetření, přičemž velice často váš vůz zkontroluje i tzv. likvidátor, který stanoví výši případné škody. Jakmile je tato výše pevně stanovena a dojde k její výplatě, považuje se celá likvidace pojistné události za uzavřenou. O tomto kroku by měl být dle zákona oprávněný písemně informován. Celý proces samozřejmě také závisí na jisté součinnosti jak viníka, tak i poškozeného. Pokud vše probíhá hladce a celková škoda či poškození nejsou nijak závažné, lze celou pojistnou událost vyřešit v řádu několika dnů. Čím je celá věc komplikovanější, tím samozřejmě dochází k celkovému prodlužování této doby.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned