Nejlevnější povinné ručení

s nabídkou všech pojišťoven v ČR

  • Naše průměrná úspora je více než 1 700 Kč
  • Porovnání stovek nabídek, které běžně nenajdete

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!

Pojistitel

Jde o pojišťovnu (nebo jinou společnost), která s příslušným oprávněním vykonává pojišťovací činnost.

Pokud bychom měli tuto osobu shrnout přesnou formulací, potom se jedná o takový subjekt, který je povinen poskytnout plnění ve sjednaném rozsahu, pokud nastane pojistná událost, které je specifikované ve smlouvě. Stručně řečeno, jedná se ve většině případů o danou pojišťovnu, se kterou máte smlouvu uzavřenou. Ta tedy nejenom že figuruje jako pojistitel, ale má samozřejmě ze zákona řadu povinností, které souvisejí právě s případnými pojistnými událostmi. Pojistná událost může být například dopravní nehoda. U ní pojistitel nejenom zjistí a stanoví výši dané škody, ale je ji povinen i vyplatit poškozenému. Vždy však záleží na tom, jaké konkrétní podmínky stanoví smlouva. Máte-li například uzavřeno havarijní pojištění, na které se nevztahují přírodní katastrofy, nemůžete si nárokovat poškození laku v případě krupobití. Pokud to ale součástí smlouvy je, samozřejmě máte na proplacení plný nárok.

Chcete i Vy ušetřit několik tisíc korun?

Porovnat povinné ručení ihned

Můžete ušetřit až 70% na povinném ručení!