Výhodné povinné ručení

do pár minut

  • Srovnejte si nabídky ověřených pojišťoven
  • Sjednání pojištění trvá jen pár minut

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned

Jak na změnu pojišťovny a výpověď současného pojištění


změna pojišťovny V případě, že Vám stávající pojištění nevyhovuje a třeba právě u nás najdete lepší nabídku, je dobré vědět co nejvíce o výpovědi stávající smlouvy a o sjednání nové.

Změna pojišťovny vás nemusí strašit

První ze dvou kroků spočívá ve výpovědi stávajícího pojištění. Tento krok je také nejsložitější, protože ho není možné provést kdykoliv. Nejprve ale obecné informace:

  • Výpověď se doručuje pojišťovně vždy písemně, ať už doporučeným dopisem, nebo osobně.
  • Pojišťovna se může snažit Vás přesvědčit, ať od ní neodcházíte, proto je dobré znát toho o novém pojištění co nejvíce, abyste dokázali rozlišit rozumné argumentování od planého přemlouvání.

1) Výpověď ke konci pojistného období

Jde o nejčastější způsob zrušení pojištění. Pojistné období je většinou rok, tedy při sjednání pojištění 1. ledna (datum zvolené jen pro přehlednost) končí pojistné období 31. prosince. Výpověď je nutné pojišťovně doručit nejpozději 6 týdnů před koncem tohoto období. V našem ukázkovém případu tedy do 19. listopadu.

Takto vypovězená smlouva končí řádně ke konci pojistného období.

2) Výpověď ve lhůtě 2 měsíce od uzavření smlouvy

Tato možnost existuje hlavně z důvodu, když najdete výhodnější pojištění, nebo když k nákupu vozidla nakonec z nějakých důvodů nedojde. Máte nárok na zrušení do 2 měsíců a od doručení výpovědi bude pojištění ukončeno do 8 dnů.

3) Výpověď do tří měsíců od nahlášení pojistné události


Pojistnou událostí je u povinného ručení nehoda způsobená Vámi, kdy je škoda likvidována Vaší pojišťovnou. Do tří měsíců od nahlášení této události můžete pojištění vypovědět. Stejně tak může ale pojištění vypovědět i Vaše pojišťovna, což je ostatně hlavní důvod, proč tato varianta existuje.

4) Výpověď při nesouhlasu se změnou výše pojistného

Pokud Vám pojišťovna zvýší pojistné a Vy s tím nesouhlasíte, můžete smlouvu vypovědět. Pojišťovna musí změnu ohlásit alespoň 2 měsíce před skončením stávajícího pojistného období a Vy máte jeden měsíc od doručení tohoto oznámení na výpověď smlouvy. Pojistné období standardně doběhne do svého konce a poté bude Vaše pojištění zrušeno.

5) Dohodou

Velmi nepravděpodobná varianta, při které se na výpovědi dohodnete se svou pojišťovnou. Pojišťovna zpravidla na ukončení tímto způsobem nemá žádný zájem.

6) Prodej vozu

Prodáte-li vozidlo, jednoduše dojdete na pojišťovnu s kupní smlouvou, nebo velkým technickým průkazem, ze kterých je změna vlastníka jasně zřetelná.

7) Vyřazení z evidence

Ať už vozidlo vyřazujete z evidence z jakéhokoliv důvodu, nemusí být takové vozidlo pojištěné (a nesmíte s ním na silnice). Opět dojdete na pojišťovnu s potřebnými dokumenty o vyřazení vozu a pojišťovna Vaše pojištění zruší.

Chcete i Vy ušetřit na pojištění?

Porovnat povinné ručení ihned